ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY

Warto zapisać dziecko do naszej szkoły ponieważ zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia, a poziom nauczania zbliżony jest do średniej gminy. Proponujemy dodatkowe oferty naukowe. Prowadzimy zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia  specjalistyczne i sportowe (zakładka promocja szkoły). Uczestniczymy w projektach …

PROJEKT

W ramach projektu uczniowie klas czwartych i ósmych uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach z „ROBOTYKI”, które odbywają się w piątki i w soboty. Celem projektu jest „Podniesienie jakości edukacji szkolnej”. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoją wyobraźnię, umiejętności konstrukcyjne oraz posługiwanie się …