logoPROMOCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Warto zapisać dziecko do naszej szkoły ponieważ zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia, a poziom nauczania zbliżony jest do średniej gminy. Proponujemy dodatkowe oferty naukowe. Prowadzimy zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia  specjalistyczne i sportowe (załącznik). Uczestniczymy w projektach ,,Radosna Szkoła’’,  ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Ząbkowice Śl.’’, ,,Pracownia przyrodnicza’’, ,,Dolnośląska e-Szkoła’’, ,,Owoce w szkole’’, ,,Śniadanie daje moc’’.

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną:
Multimedialną pracownię przyrodniczą i matematyczną, dwie pracownie informatyczne wyposażone w laptopy dla każdego ucznia, bibliotekę szkolną, która posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej i ciekawe zbiory książek, dużą salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, przestronne sale lekcyjne wyposażone w projektory, komputery i ciekawe pomoce  dydaktyczne. Mamy również dwie sale zabaw z projektu ,,Radosna Szkoła’’ oraz plac zabaw na zielonym terenie szkoły.
Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych akcjach, konkursach, przeglądach, festiwalach i uroczystościach. Zdobywają nagrody na szczeblach województwa, powiatu i gminy. Owocnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym, Powiatową Komendą Policji, Powiatową Strażą Pożarną, Sanepidem, Biblioteką Miejską, Izbą
Pamiątek, Ząbkowickim Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Związkiem Sybiraków.
Kalendarz naszej szkoły posiada bogatą ofertę. Tradycją stały się następujące imprezy:
– Ślubowanie klas pierwszych,
– Wpis do Złotej Księgi,
– Dni Patrona Szkoły,
– Festyn Rodziny,
– Półkolonia,
– Sprzątanie Świata.
Nasza stołówka słynie z pysznych i zdrowych posiłków, dlatego też organizujemy dożywiania dzieci na feriach zimowych i  wakacjach. Corocznie organizowana jest półkolonia, na którą chętnie uczęszczają dzieci z całej gminy. W czasie ferii zimowych organizujemy Białe Szkoły, w których uczestniczą dzieci i młodzież z innych placówek oświatowych. Na przełomie maja i czerwca organizujemy wyjazdy na Zielone Szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego cyklicznie wyjeżdżają na basen, gdzie uczniowie mają możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności pływania. W naszej szkole dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo dzięki
stałemu monitoringowi, oraz dyżurom nauczycieli i pracowników obsługi. Szkoła oferuje stypendia socjalne i wyprawki szkolne. Dla uczniów zdolnych stypendia naukowe i sportowe. Posiadamy stronę internetową, na której znajdują się informacje o
placówce, wydarzenia z życia szkoły, oferta zajęć dydaktycznych. Informacje te są na bieżąco aktualizowane. Nasi rodzice systematycznie angażują się w życie szkoły. Posiadamy liczne grono „Przyjaciół Szkoły”. Należą do nich między innymi siostry Diakonisy, które fundują stypendia dla naszych uczniów. Kadra pedagogiczna naszej szkoły stale podnosi kwalifikacje. Za pracę dydaktyczną i wychowawczą nasi nauczyciele są nagradzani Nagrodami Kuratora Oświaty oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła jest przyjazna uczniom i rodzicom. Każdy rodzic może liczyć na pomoc i wsparcie grona pedagogicznego.  Panuje w niej miła i rodzinna atmosfera, dlatego dzieci nazwały ją www.fajnaszkola.eu.