twitter
rss

rss

21 Paź

Ostatnią sobotę spędziliśmy pracowicie – zainaugurowaliśmy kolejny rok akademicki Ząbkowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Tym razem w naszej ofercie pojawiły się zajęcia: – przyrodnicze „Pomoce i przyrządy przyrodnika, poprowadzone przez p. Magdalenę Oleksyszyn; – muzyczne „Wszystko gra, gram i ja”, poprowadzone przez p. Bożenę Król-Jałowiecką; – plastyczne „Jesienne obrazki”, poprowadzone przez p. Małgorzatę Zabłocką. Mali studenci, dzielnie wspomagani nie tylko przez prowadzących zajęcia, lecz także przez siódmoklasistów, rozwijali swoją... 

19 Paź

       Jak co roku nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w DFN. Tym razem gościliśmy grupę dzieci z Publicznego Przedszkola nr1 w Ząbkowicach Śl. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie klas IIIb i IIIc mogli wykazać się swoimi  umiejętnościami  z zakresu wiedzy polonistycznej, matematycznej oraz sprawnością fizyczną. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w warsztacie pn. WYKORZYSTANIE PIŁEK EDUKACYJNYCH „EDUBAL”  W EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ,  prowadzonym przez dr. Ireneusza Cichego z Wydziału  Wychowania Fizycznego, AWF we Wrocławiu.... 

17 Paź

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich bierze udział‚ w programie ,,Wzorowa Łazienka. Jego celem jest poprawa stanu higieny i czystości w polskich szkołach, zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych. Organizatorem konkursu jest marka Domestos. Gałówna nagroda to generalny remont szkolnej Łazienki o wartości 30.000 zł‚, a 100 wyróżnionych szkół‚ dostanie roczny zapas produktów Domestos. Program pomaga również w edukacji uczniów, gdyż organizator konkursu przygotował‚ scenariusz lekcji uczącej dzieci higieny. ... 

13 Paź

              Dnia 13 października, klasy 1-7 zebrały się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć apel przygotowany przez klasy 4. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczęły werble, a następnie wkroczył poczet sztandarowy. Program artystyczny zaczął się piosenką wykonaną przez Roksanę Pawłowską.  Następnie uczniowie recytowali wiersze, opowiadali dowcipy, humory z zeszytów szkolnych i wspominali śmieszne sytuacje, do jakich nie raz dochodzi na lekcjach. Śpiewali także piosenki dedykowane nauczycielom i wychowawcom. Po występie nadszedł... 

12 Paź

Dnia 12.10.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich odbył się apel z okazji pasowania pierwszaków na uczniów. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 9:00 od przywitania przybyłych  gości: pana burmistrza Marcina Orzeszka, rodziców, pana dyrektora Andrzeja Popławskiego oraz pracowników i uczniów szkoły. Następnie pierwszoklasiści pięknie przedstawili swój program artystyczny, przygotowany specjalnie na tę okazję. Po występie klasa pierwsza złożyła ślubowanie, a Pan Burmistrz oraz Pan Dyrektor przystąpili do pasowania na uczniów. Po wykonaniu pamiątkowych...