Konkurs wiedzy o naszym patronie

Najlepsi okazali się:

  1. Natalia Opiela
  2. Jakub Kuzakowski
  3. Izabela Kiepiela.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Małgoarzata Fudali.