ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SP1

Odliczanie do końca roku szkolnego zwykle trwa od początku czerwca. I wreszcie dziś usłyszeliśmy ostatni w tym roku szkolnym dzwonek! Zgromadził on uczniów, rodziców

 DSCN2631 DSCN2646 DSCN2644 

i grono pedagogiczne na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Był to apel wyjątkowy, ponieważ doszło do podwójnego przekazania władzy. Najpierw burmistrz Marcin Orzeszek poinformował, że stanowisko dyrektora szkoły pozostaje w rękach Andrzeja Popławskiego na kolejne pięć lat. Następnie ustępująca przewodnicząca szkoły – Martyna Bednarz – przekazała symboliczny klucz Michałowi Bednarczykowi, który zastąpi ją na stanowisku.

Apel ten stał się też okazją, by podsumować mijający rok. Odbyło się wiele konkursów na różnych szczeblach, w których nasi uczniowie zajmowali wysokie pozycje (m. in. Memory Master, Szkolny Konkurs Matematyczny, konkurs Zapomniane Lektury, konkursy plastyczne, muzyczne i przyrodnicze). Wręczono Wpisy do Złotej Księgi Klas IV-VI, a także nagrodzono uczniów, którzy ciężko pracowali w Samorządzie Uczniowskim, w redakcji szkolnej gazetki, na świetlicy czy przy organizacji akcji charytatywnych. Najważniejsze nagrody: Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, trafiły do rąk Olgi Jałowieckiej, Julii Stanisławskiej i Sary Krekory.

Całemu wydarzeniu towarzyszył wspaniały występ klas III, które pod okiem wychowawczyń – Urszuli Pancerz i Ewy Żurek – przygotowały program artystyczny.