GÓRA GROSZA

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji charytatywnej ,,GÓRA GROSZA”. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,  w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Akcja trwa od 1 do 22 grudnia 2017 roku.

Jeden grosz to niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Prosimy wszystkich o  przyłączenie się do zbiórki na ten wyjątkowy cel.

POLICZONE GROSZE PRZYNIEŚ DO SWOJEGO WYCHOWAWCY.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączą się do akcji.