WPIS DO ZŁOTEJ KSIĘGI

W dniu 09.02.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Wpis do Złotej Księgi klas 1-3. Z tej okazji klasy 2a i 3c przedstawiły program artystyczny, dzięki któremu przenieśliśmy się do dżungli. Apel rozpoczęła Julia Krawczyk piosenką pt. „Nasza szkoła”. Następnie po pięknym spektaklu wystąpiły Julia Krawczyk oraz Olga Jałowiecka w utworze pt. „Drzwi do kariery”. Przed wręczeniem dyplomów zaprezentowała się grupa taneczno-muzyczna pod opieką pań Justyny Zabłockiej oraz Bożeny Król-Jałowieckiej. W tym roku bardzo wielu uczniów dostało Wpis do Złotej Księgi. Zostały również rozdane nagrody za wszelkie osiągnięcia w nauce i w konkursach. Na zakończenie głos zabrali Dyrektor Andrzej Popławski oraz Burmistrz Marcin Orzeszek, którzy pogratulowali nie tylko uczniom, lecz także rodzicom wspaniałych wyników.

 

Julia Stanisławska