MODELE UKSZTAŁTOWANIA ZIEMI

Uczniowie klas V na lekcjach geografii zdobywali wiedzę na temat ukształtowania powierzchni Ziemi, poznawali barwy hipsometryczne, czyli barwy, dzięki którym możemy odczytać wysokości bezwzględne i względne oraz ukształtowanie powierzchni. Zadaniem uczniów było wykonanie modelu formy terenu z naniesionymi barwami hipsometrycznymi. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem plastycznym i wykonali wiele ciekawych prac, które obecnie znajdują się w sali. Wykonanie tego zadania pozwala uczniom łatwiej pojąć na jakiej zasadzie sporządza się mapy hipsometryczne.