KOLEJNE WYCIECZKI W RAMACH PROJEKTU

13 i 17 stycznia uczniowie klasy IV a, Vc, VIa i VIb wybrali się na wycieczkę do Radia Wrocław. Uczniowie obserwowali pracę pracowników radia w studio. Były świadkami tworzenia programu radiowego. Następnie zwiedzili studio. Uczniowie mieli możliwość zostać prezenterem radiowym i na żywo podczas audycji programu radiowego pozdrowić swoich rodziców, koleżanki, kolegów.

Dnia 16 stycznia 2020 r. klasa 1 a i 2a odbyła wycieczkę po Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Uczniowie zwiedzali zespół naziemnych budowli górniczych oraz trasę podziemną, które należały niegdyś do kompleksu Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”. W trakcie zwiedzania obiektu mieli okazję zapoznać się z historią wałbrzyskiego górnictwa, jak również poznać warunki pracy górników.