REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że dziecko do klasy pierwszej można zapisać telefonicznie. Numer 74 8151 364. Wniosek można pobrać na stronie internetowej szkoły i przesłać pocztą lub dostarczyć w późniejszym terminie.