Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

W naszym przedszkolu obchodziliśmy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki oglądały filmik edukacyjny pt. ,,Prawa dziecka”. Następnie za pomocą ilustracji wypowiadały się na temat swoich praw. Dzieci dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu oraz tym, co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. „ Biedroneczki” wiedzą już, że mają prawo m.in. do  miłości, radości, uśmiechu, opieki, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata.

Oprócz tego, że dzieci poznały przysługujące im prawa, zostały im przedstawione także i obowiązki.

Wierzymy, że dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw i obowiązków da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.