UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

IMG_1620IMG_1619IMG_1618IMG_1624

W ostatni poniedziałek odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VI b przenieśli nas w wiek XVIII i przypomnieli najważniejsze fakty związane z tym wydarzeniem.

Ustawa rządowa uchwalona 3 maja 1791 r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po amerykańskiej) konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Uważa się, że efektem przyjęcia ustawy była utrata przez Polskę niepodległości na 123 lata.

Apel był okazją nie tylko do zapoznania się z tym ważnym wydarzeniem historycznym, lecz także do przypomnienia sobie, czym jest wolność i patriotyzm.