WIZYTA PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIÓSTR DIAKONIS

W poniedziałek 9 maja zawitali w progi szkoły wyjątkowi goście. Byli to przedstawiciele Zarządu ewangelickiego Domu Sióstr Diakonis – siostra przełożona w stanie spoczynku Irmgard Stolz oraz prezes Walter Scheurich. Celem spotkania była rozmowa o stypendiach, które przyznawane są uczniom naszej szkoły. Stypendia te są formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.  Służą też motywacji uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Goście zapewnili, że program stypendialny będzie kontynuowany przez następne trzy lata.IMG_1612 IMG_1613IMG_1614