ŚLUBOWANIE KLASY I

Dnia 07.10.2016r. odbył się apel, podczas którego pasowano pierwszoklasistów na uczniów. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza odtańczonego przez klasę  IIc. Dzieci wykonały złożony układ choreograficzny, który przygotowała wychowawczyni – Justyna Zabłocka. Następnie uczniowie klasy I przedstawili program artystyczny stanowiący wprowadzenie do aktu ślubowania.

Na salę gimnastyczną wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn narodowy. Dla pierwszoklasistów był to znak, że za chwilę złożą ślubowanie. Obiecali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię klasy i szkoły, uczyć się i sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Burmistrz Marcin Orzeszek dokonał aktu pasowania na uczniów,

img_2350 img_2349 img_2348 img_2341

a Przewodniczący Rady Miejskiej rozdał pamiątkowe dyplomy. Tym samym pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.