LEKKI TORNISTER

W marcu uczniowie klas I-III biorą udział w programie ..Lekki tornister’’. Jego organizatorem jest  Fundacja Rosa oraz Główny Inspektorat Sanitarny

Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych dzieci. Działania edukacyjne będą motywowały uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwracały uwagę dzieciom, rodzicom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków.

W ramach projektu w każdej klasie uczniowie poznają „10 zasad zdrowego kręgosłupa”, nauczą się jak zachować prawidłową postawę poruszając się i siedząc w ławce szkolnej.   Będą również wykonywać ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Dowiedzą się jak właściwie pakować własne plecaki.  Na podstawie słuchowiska „Lekki Tornister i Zielona Kropeczka” rozwiążą zadania w kolorowych broszurkach, nauczą się również „Piosenki  17176203_1360917723972220_1280976727_o 17198430_1360917603972232_2065164198_no Lekkim Tornistrze”.

 

Magdalena Oleksyszyn