SPRZĄTANIE ŚWIATA

25 maja 2018 roku, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie klasy 5a i 5b wraz z nauczycielami wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i terenu wokół zamku. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.