HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLAS VIII

Terminy przeprowadzania egzaminu klas VIII

  1. język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminu:

                                                                     Arkusz standardowy Arkusz z dostosowaniami
język polski 120 minut do 180 minut
matematyka 100 minut do 150 minut
język obcy nowożytny 90 minut do 135 minut