ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wnioski można pobrać na stronie internetowej szkoły. Wypełnić i oddać w sekretariacie szkoły.