DZIEŃ PIŻAMY

We wrześniu obchodzimy miesiąc świadomości chorób nowotworowych dzieci  i młodzieży. Fundacja „Gdy Liczy się Czas” zaprosiła szkoły, przedszkola i inne instytucje do zorganizowania Dnia Piżamy na znak solidarności z chorymi dziećmi, które znaczną część swojego życia spędzają w szpitalach. Szkoła Podstawowa nr 1 odpowiedziała na to zaproszenie pozytywnie – Samorząd Szkolny zorganizował szereg akcji zwiększających świadomość dotyczącą nowotworów.

Już na kilka dni przed akcją w holu szkoły stanęły plakaty prozdrowotne, na które można było głosować lajkami na stronie internetowej placówki. W kategorii na najlepszy plakat zwyciężyła klasa 5a.

Dodatkowo uczennice klasy 7c i 8b przygotowały prezentację dotyczącą akcji „Bieg w Piżamach”, aby przybliżyć działalność fundacji „Gdy Liczy się Czas”, a także quiz prozdrowotny, w którym uczniowie każdej klasy mieli szanse sprawdzić swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki nowotworów.

Akcji towarzyszyła także zbiórka pieniędzy. Dzięki hojności naszych Darczyńców udało nam się zebrać kwotę ponad 660 zł, która zasili konto fundacji. Serdecznie dziękujemy całej naszej szkolnej społeczności: Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom za wsparcie tak szczytnego celu.