PÓŁKOLONIA W SP1

Po raz kolejny  w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano półkolonie. Uczestniczyło w niej 22 dzieci, nad którymi opiekę sprawowały: pani Magdalena Oleksyszyn, pani Maria Szmit oraz czuwający nad całością        półkolonii kierownik Mariusz Pukacz. Półkoloniści skorzystali z wielu atrakcyjnych propozycji     wypoczynku oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Właściwie dobrane formy aktywności i metody pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do rekreacji, zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W pierwszym dniu zapoznaliśmy uczestników półkolonii z wychowawcami poszczególnych grup, regulaminem, kodeksem postępowania podczas zabaw nad wodą, podróżowania autokarem oraz zachowania w miejscach publicznych. Uczniowie mieli też okazję lepiej się poznać, podczas integracyjnych gier i zabaw.
Podczas półkolonii odbyły się wyjścia na miejski basen, wycieczki autokarowe oraz odwiedziły Krzywą Wieżę, ząbkowicki zamek, Regionalną Izbę Pamiątek oraz podczas wycieczek poznały najbliższą okolicę. Na pierwszą wycieczkę udaliśmy się do Janowca, gdzie pani Joanna Tofel wraz z przemiłymi paniami z  Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Dom Pod Słońcem’’ przygotowały wiele ciekawych atrakcji tj. warsztaty leśne, gdzie między innymi rozpoznawali gatunki drzew, zwiedzali sztolnię i zapoznali się z legendami związanymi z Janowcem.  Na drugą wycieczkę autokarową uczestnicy pojechali do Nowej Rudy. Zwiedzili tam kopalnię węgla oraz zapoznali się z pracę górnika. Kolejnym punktem w programie półkolonii była wycieczka do Leszczynówki. Półkoloniści pod opieką instruktorów skorzystali z nauki jazdy konno. Na ostatnią wycieczkę udali się do Polanicy Zdrój do Centrum Aktywnego Wypoczynku ” Góralka” na letni tor saneczkowy. Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców wskazuje, iż należy nasza półkolonijną tradycję  kontynuować i rozwijać w latach przyszłych.

Pozdrawiam Justyna