Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1

12 października, klasy 1-8 zebrały się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć apel przygotowany przez klasy 8. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczęły werble, a następnie wkroczył poczet sztandarowy i został odśpiewany hymn szkoły. Program artystyczny zaczął się piosenką, następnie uczniowie przedstawili sceny, które bawiły nas do łez, humory z zeszytów szkolnych i wspominali śmieszne sytuacje, do jakich nie raz dochodzi na lekcjach. Scenki te rozbawiły zebranych do łez. Śpiewali także piosenki dedykowane nauczycielom i wychowawcom. Po występie nadszedł czas na przemówienie Dyrektora Andrzeja Popławskiego, który ogłosił, że tegoroczną Nagrodę Burmistrza otrzymała Pani Małgorzata Zabłocka. Pan Dyrektor wręczył także Nagrody Dyrektora dla zasłużonych nauczycieli, a na koniec podziękował wszystkim za współpracę i wkład, jaki wnoszą w swoją pracę. Zaprosił też emerytowanych nauczycieli na poczęstunek, przy którym mogliby powspominać czasy, gdy zasiadali za biurkiem, swoich uczniów i wychowanków.