O PRZEMOCY I AGRESJI

Dnia 23 października 2018r. uczniowie klas I-III i wychowankowie Przedszkola w Tarnowie obejrzeli profilaktyczne przedstawienie teatralne pt. „Poskromienie nieznośnego smoka” wystawione przez aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl zwracał uwagę na problem agresji i przemocy, uczył kontrolowania emocji i stosowania w praktyce form grzecznościowych.
Uczniowie klas VI- VIII obejrzeli spektakl „Nad przepaścią”. Celem przedstawienia poruszającego problematykę uzależnień było uświadomienie młodzieży następstw związanych z „eksperymentowaniem” używkami i nauczenie jej postaw asertywnych.
Oba przedstawienia zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy

.