„SUPERKINDER”

sk1sk2sk4

Od nowego roku kalendarzowego wybrani uczniowie klas VI rozpoczęli kurs języka niemieckiego o nazwie „SuperKinder”. Jest on adresowany do uczniów szkół gminy Ząbkowice Śląskie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Zajęcia zostały zorganizowane przez Ząbkowicki Ośrodek Kultury. Ich celem jest „wspieranie uzdolnień językowych uczniów, praca z uczniem zdolnym w jego własnym środowisku oraz budowanie w oparciu o lokalne możliwości systemu wspierania uzdolnień”. Dla dzieciaków jest to niesamowita okazja nie tylko do nauki nowego języka, lecz także do poznania kultury naszych zachodnich sąsiadów.